Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Hospital de Sant Pau

CIF

G59780494

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Noelia PITARQUE

Email

convocatoriesfacultatius@santpau.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

935565598

Especialitat - Especialidad

2023-74 FACULTATIU/VA ESPECIALISTA EN HEMATOLOGIA I HEMOTERÀPIA

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

BARCELONA

Funcions - Funciones

Les pròpies del lloc de treball

Requisits - Requisitos

Títol de Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia

Títol d’especialista en Hematologia i Hemoteràpia

Experiència en tractament de pacients amb teràpia CART

Condicions - Condiciones

Categoria: Adjunt/a

Contractació indefinida en jornada a temps complet

Horari de treball segons planificació

Per més informació dirigir-se a la pàgina web de l’Hospital a través d’aquest enllaç: https://santpau.csod.com/ux/ats/careersite/4/home?c=santpau&cfdd[0][id]=201&cfdd[0][options][0]=138&lang=ca-ES#/