Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

CIF

G59780494

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Noe Pitarque

Email

convocatoriesfacultatius@santpau.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

93.556.55.98

Especialitat - Especialidad

2024-03 FACULTATIU/VA ESPECIALISTA EN CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Barcelona

Funcions - Funciones

Les pròpies del lloc de treball

Requisits - Requisitos

Requisits:

 Títol de Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia

 Títol d’especialista en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia

Condicions - Condiciones

 Categoria: Adjunt/a

 Contractació indefinida en jornada a temps parcial de 900 hores anuals

 Horari de treball de matí i tarda

 Les condicions de contractació i remuneració es regularan per contracte laboral i s’ajustaran a les normes establertes a l’Hospital per al personal facultatiu.

https://santpau.csod.com/ux/ats/careersite/4/home?c=santpau&cfdd[0][id]=201&cfdd[0][options][0]=138&lang=ca-ES#/