Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Hospital de Sant Pau

CIF

G59780494

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Noelia PITARQUE

Email

convocatoriesfacultatius@santpau.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

935565598

Especialitat - Especialidad

2024-04 FACULTATIU/VA ESPECIALISTA EN NEUROLOGIA

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

BARCELONA

Funcions - Funciones

Les pròpies del lloc de treball

Requisits - Requisitos

Requisits:

 Títol de Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia

 Títol d’especialista en Neurologia

 Experiència en Neuroimmunologia

Es valorarà:

 Experiència en el diagnòstic i tractament de l’esclerosi múltiple i altres malalties neurològiques de base immunològica

 Formació en biomarcadors

 Títol de Doctorat en Medicina i Cirurgia

 Coneixements d’anglès oral i escrit

 Competències:

• Treball en equip

• Comunicació interpersonal

• Servei i orientació a l’usuari/ària

Condicions - Condiciones

 Categoria: Adjunt/a

 Contractació indefinida en jornada a temps complet

 Horari de treball segons planificació

 Les condicions de contractació i remuneració es regularan per contracte laboral i s’ajustaran a les normes establertes a l’Hospital per al personal facultatiu.