Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Noelia

CIF

G59780494

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Noelia Pitarque Medina

Email

noepitarmedi@gmail.com

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

676691414

Especialitat - Especialidad

2024-08 FACULTATIU/VA ESPECIALISTA EN CIRURGIA GENERAL I DIGESTIVA

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

BARCELONA

Funcions - Funciones

Les pròpies del lloc de treball

Requisits - Requisitos

 Títol de Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia

 Títol d’especialista en Cirurgia General i Digestiva

 Experiència mínim de cinc anys en l’exercici de l’especialitat

Condicions - Condiciones

 Categoria: Adjunt/a

 Contractació indefinida en jornada a temps complet

 Horari de treball segons planificació

 Les condicions de contractació i remuneració es regularan per contracte laboral i s’ajustaran a les normes establertes a l’Hospital per al personal facultatiu.