Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Hospital de Sant Pau

CIF

G59780494

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Noelia PITARQUE

Email

convocatoriesfacultatius@santpau.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

935565598

Especialitat - Especialidad

2024-14 FACULTATIU/VA ESPECIALISTA EN URGÈNCIES GENERALS

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

BARCELONA

Funcions - Funciones

Les pròpies del lloc de treball (Urgències), en l’àmbit hospitalari.

Es valorarà:

– Experiència en l’atenció a Urgències i emergències de baixa i alta complexitat

– Formació acreditada en suport vital bàsic i avançat

– Habilitat en el maneig de la via respiratòria, atenció al pacient politraumàtic i aturada cardiorespiratòria.

– Coneixement del maneig de l’ecografia aplicada a urgències, ventilació no invasiva i altres tècniques relacionades amb l’atenció urgent.

S’ofereix incorporació com staff a un Servei d’Urgències Hospitalari Terciari altament professionalitzat i innovador en la seva gestió. S’ofereix vinculació a comissions i comitès hospitalaris interns i externs al Servei d’Urgències; formació continuada; integració en equips multidisciplinaris a Urgències i en general, desenvolupament professional en el camp de l’Atenció Urgent. Accés a Carrera Professional des del moment de la incorporació, segons el barem de l’Hospital.

Requisits - Requisitos

 Títol de Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia

 Títol d’especialista en Medicina Interna, Medicina Familiar i Comunitària o Urgències, es valoraran altres especialitats.

 Experiència en l’atenció a Urgències i Emergències de baixa i alta complexitat

 Formació acreditada en suport vital bàsic i avançat

 Habilitat en el maneig de la via respiratòria, atenció al pacient politraumàtic i aturada cardiorespiratòria.

 Coneixement del maneig de l’ecografia aplicada a urgències, ventilació no invasiva i altres tècniques relacionades amb l’atenció urgent.

Condicions - Condiciones

 Categoria: Adjunt/a

 Contractació indefinida en jornada a temps complet

 Horari planificat en torn de matí, tarda, nits i festius en el Servei d’Urgències Generals (aprox una tercera part de la jornada en torn de nit i festius, la resta en torns de matí i tarda, amb planificació anual anticipada)

 Les condicions de contractació i remuneració es regularan per contracte laboral i s’ajustaran a les normes establertes a l’Hospital per al personal facultatiu.