Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Hospital de Sant Pau

CIF

G59780494

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Noelia PITARQUE

Email

convocatoriesfacultatius@santpau.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

935565598

Especialitat - Especialidad

2024-16 FACULTATIU/VA ESPECIALISTA EN DERMATOLOGIA MEDICOQUIRÚRGICA I VENEREOLOGIA

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

BARCELONA

Funcions - Funciones

Les pròpies del lloc de treball

Requisits - Requisitos

 Títol de Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia

 Títol d’especialista en Dermatologia Medicoquirúrgica i Venereologia

 Formació de Postgrau o Màster en Fotomedicina i Làser

Condicions - Condiciones

 Categoria: Adjunt/a

 Contractació indefinida en jornada parcial de 1125 hores anuals

 Horari de treball segons planificació

 Les condicions de contractació i remuneració es regularan per contracte laboral i s’ajustaran a les normes establertes a l’Hospital per al personal facultatiu.

Més informació a l'enllaç: https://www.santpau.cat/ca/web/public/convocatories