Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Hospital de Sant Pau

CIF

G59780494

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Noelia PITARQUE

Email

convocatoriesfacultatius@santpau.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

935565598

Especialitat - Especialidad

2024-27 FACULTATIU/VA ESPECIALISTA EN CIRURGIA GENERAL I DIGESTIVA

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

BARCELONA

Funcions - Funciones

Les pròpies del lloc de treball

Requisits - Requisitos

Requisits:

 Títol de Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia

 Títol d’especialista en Cirurgia General i Digestiva

Es valorarà:

 Experiència en cirurgia general (cirurgia gàstrica i de l’obesitat mòrbida)

 Experiència en cirurgia endoscòpica i robòtica de les àrees anteriors

 Innovacions assistencials en Cirurgia General

 Coneixements i experiència en altres àrees de la Cirurgia General i Digestiva

 Experiència i capacitat docent

 Experiència en l’elaboració i participació en projectes científics

 Coneixements en gestió

 Participació activa en congressos, cursos i activitats formatives d’àmbit nacional i internacional, especialment en l’àmbit de la Cirurgia General

 Coneixements d’anglès oral i escrit

 Competències:

• Treball en equip

• Comunicació interpersonal

• Servei i orientació a l’usuari/ària

Condicions - Condiciones

 Categoria: Adjunt/a

 Contractació indefinida en jornada a temps complet

 Horari de treball segons planificació

 Les condicions de contractació i remuneració es regularan per contracte laboral i s’ajustaran a les normes establertes a l’Hospital per al personal facultatiu.

https://santpau.csod.com/ux/ats/careersite/4/home?c=santpau&cfdd[0][id]=201&cfdd[0][options][0]=138&lang=ca-ES#/