Del 21 al 24 de gener de 2020
Hospital Universitari de la Vall d’Hebron
Barcelona

 

L’Objectiu de el curs és l’aprenentatge bàsic de l’ecografia obstetricoginecològica de manera dinàmica i amena mitjançant Sessions teòriques, Visualització d’imatges per autotest i realitzacions de live scan de les principals ecografies. 

Per Això comptarem amb Ponències sobre:

  • Malformacions facials
  • Integració de l’ecografia a la clínica obstètrica
  • Ecografia 3D-4D
  • Avenços en ecografia ginecològica 

S’ha concessió Data concesió a l’Acreditació de el Consell Català de la Formació Continuada de les Professions Sanitàries – Comissió de Formació Continuada de el Sistema Nacional de Salut, per la qual cosa hi haurà un control d’assistència. S’enviarà per email el certificat d’assistència als alumnes que assisteixin a el 100% de les Sessions.

 

 Inscripcions i més informació