30 i 31 de maig de 2019
El Seminari
Carrer de Sant Pau, 4
Tarragona
  

Organitza L’Asociación Nacional de Comités de Ética de la Investigación i l’IISPV.

Aquest any hem titulat el congrés “Treballant junts per millorar el debat ètic en la investigació biomèdica” i amb això volem posar sobre la taula la perspectiva dels diferents agents que intervenen en el procés d’avaluació ètica i en la seva execució. Molt especialment volem donar-li protagonisme a l’Paper que els llecs poden dur a terme en el disseny, desenvolupament i avaluació de la recerca biomèdica. Per a això destinarem una taula rodona i la conferència de clausura, a presentar diversos projectes en què s’està abordant aquest tema i, com no, amb un membre “llego”, que enriquirà les exposicions amb la seva experiència.

 

Informació actualitzada