• Presentació d’al·legacions al projecte de Estatutos de la OMC.
  • Renúncia del president de la Comissió Deontològica del COMT, el Dr. Joaquín Escribano