Acord relatiu a la celebració de l’Assemblea de Vocals Nacionals de Metges Tutors i Docents de l’OMC a Tarragona. 

Es dona explicació del contingut de la proposta adreçada a organitzar a la ciutat de Tarragona el mes de setembre de 2024  “la Asamblea Nacional de la Vocalía de Médicos Tutores y Residentes” de la OMC. 

Es presenta davant la Junta de Govern un esborrany del programa d’actes previstos.

S’acorda per unanimitat de tots els membres de Junta assistents l’organització i celebració d’aquesta Asamblea de Vocals Nacionals en els termes exposats.

Acord en relació a l’adquisició d’exemplars del llibre “Ensenya’m la llengua”.

Es dóna explicació de la petició que des del CCMC s’ha fet als quatre  Col·legis de Metges catalans per tal d’adquirir una nova edició del llibre “Ensenya’m la llengua”, del qual és el seu autor un metge de Girona, on es  fa un tractament de la necessitat de promoure l’ús correcte de la llengua catalana en l’àmbit de la salut i la medicina. El llibre compta amb la col·laboració del COMG. 

La petició es concreta en l’adquisició de 200 exemplars a un costa de 15.-€ per exemplar amb l’IVA inclòs, el que suposaria una despesa total de 3.000.-€

S’acorda, per 6 vots en contra i 3 abstencions, no adquirir els exemplars, si bé es proposa poder convidar al metge autor del llibre a que pugui presentar a la seu del COMT la nova edició i poder oferir a la venda els exemplars que consideri convenient.