La Dra. Sheila Ruiz és la nova presidenta d’aquesta secció que vol elaborar un cens actualitzat de les Unitats docents del territori i acostar als tutors formació de qualitat.

Quins són els principals objectius que s’ha marcat aquesta secció?

Es renova aquesta secció amb l’objectiu principal d’establir un espai dins del COMT de representació i trobada de metges tutors on poder compartir experiències, consultar dubtes i treballar en accions de millora docent.

A més, es plantegen dos objectius:

-Promoure un major reconeixement del metge tutor com a responsable docent de la Formació Sanitària Especialitzada.

-Promoure el desenvolupament d’un programa de formació específic per al Metge Tutor dins del COMT.

Uns dels grans reptes a completar és l’elaboració d’un mapa actualitzat de les Unitats Docents de la província de Tarragona, correcte?

Així és, volem conèixer amb exactitud quants metges tutors acreditats tenim a la província, qui són i qui forma part de cadascuna de les unitats docents del nostre territori. Això ens permetrà dirigir-nos més fàcilment a ells i donar a conèixer la secció per a començar a treballar.

És imprescindible disposar d’un mapa actualitzat de les Unitats Docents de la província.

Quins beneficis pot obtenir un metge que vulgui formar part d’aquesta secció?

Aquesta secció està formada per un president, un vicepresident, una secretària i tres vocals que treballen per a millorar la formació dels tutors i la defensa dels seus drets amb l’objectiu d’assegurar la qualitat de la docència.

Volem que tots els tutors participin activament en aquesta secció, ens facin arribar els seus dubtes, experiències positives i/o negatives, suggeriments, propostes de millora etc.

Quins són els principals problemes als quals es poden trobar els tutors en l’actualitat?

El problema més gran és el temps que podem a dedicar a la nostra feina com a tutor. En el nostre dia a dia ens veiem immersos en una gran activitat assistencial que deixa poc temps per a poder fer el treball de tutor de forma organitzada, estructurada i de qualitat, i a més poder dedicar-nos a la nostra pròpia formació.

A més, en algunes ocasions, ens trobem amb una falta de reconeixement de la nostra funció tutorial en les entitats en les quals treballem i hem de continuar treballant per a aconseguir-ho.

En aquesta secció, la formació del tutor tindrà un paper important?

Acostar la formació als nostres tutors és un dels objectius prioritaris que ens plantegem. Formació específica, organitzada i en el nostre territori. La formació és el pilar bàsic per a millorar la qualitat del treball del tutor.

Una vegada que tinguem el mapa de tots els tutors de la província, estem interessats a passar un qüestionari que estem elaborant amb la finalitat de saber els anys que porten de tutor, el nombre de residents que tutoritzen, si estan acreditats o no, el temps que dediquen a l’acció tutorial i enumerem una sèrie de problemes concrets que el tutor pot tenir. A més, també hi haurà un ítem lliure amb comentaris en el qual poden manifestar qualsevol altre problema o inquietud.

De quina forma poden conèixer els tutors als membres de la secció?

Es farà difusió de la secció a través de les xarxes socials del COMT, pàgina web del COMT i a més, quan es realitzin els cursos de formació a Tarragona, serà el millor mitjà de trobada per a començar a conèixer-nos tots.

Es necessita més formació?

Sempre es necessita, però la qüestió és com fer-la. Fa falta que estigui organitzada i que sigui de qualitat. És fonamental poder asseure’t amb el metge resident per a poder realitzar una bona formació.

És un dels grans pilars pels quals treballem. En la mateixa línia és fonamental acostar la formació als tutors també, hem de tenir formació pròpia i de qualitat aquí, al territori.

Com hauria de ser la tutorització ideal en la formació d’un metge?

La nostra tasca fonamental és acompanyar al resident al llarg de tots els anys que s’està formant. La confiança ha de ser mútua entre el resident i el formador per a així nosaltres, com a tutors, poder conèixer les dificultats que hagi pogut tenir en cada rotació, l’objectius que s’han assolit, en què ha de millorar… Hem de conèixer que residents tenim, quins són els seus punts forts i febles i així poder dedicar-los el temps que sigui necessari. És important establir cursos de formació per a ells, sessions…

En resum, crear un calendari que pugui ajudar el metge resident a acabar amb la major formació possible.