Justificació del curs

Les patologies respiratòries i  cardiovasculars són motius de consulta freqüents en les consultes d’atenció primària. Els metges d’Atenció Primària són els responsables de diagnosticar i tractar aquest tipus de patologies, així com d’acompanyar i orientar el pacient durant el curs crònic que presenten la majoria d’aquestes patologies.

Objectius generals

Actualitzar els coneixements del maneig clínic i tractament de les patologies respiratòries i cardiovasculars prevalents en Atenció Primària.

Millorar la competència dels professionals de les diferents especialitats d’ Atenció Primària que intervenen en el maneig clínic dels pacients amb patologies respiratòries i cardiovasculars.