Organitzat per l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona i adreçat a facultatius especialistes en pediatria i medicina familiar comunitària.

Del 17 d’octubre de 2022 al 13 de febrer de 2023, de 13.30 hores a 15.00.

Objectius:

  • Actualitzar els coneixements i els protocols assistencials i organitzatius de l’àmbit de la Cirurgia Pediàtrica, incorporant les novetats diagnòstiques i terapèutiques de les patologies quirúrgiques pediàtriques, especialment en el camp del diagnòstic, tractament mèdic i quirúrgic, per tal de millorar la qualitat assistencial, docent i investigadora.
  • Aquest curs és una eina per a la difusió de noves guies de pràctica clínica i per a exposar l’experiència del Servei de Cirurgia Pediàtrica contrastada amb l’evidència actual. En l’activitat assistencial diària és necessari que els diferents professionals pediàtrics actualitzin els seus coneixements en la gran diversitat de les malalties quirúrgiques pediàtriques, en la importància de la detecció de la gravetat, en la complexitat de les noves tècniques i procediments quirúrgics: microcirurgia, laparoscòpies, toracoscòpies, endoscòpies, radiologia intervencionista, crio analgèsia toràcica, estudis funcionals en gabinets pediàtrics, etc., que en el futur s’ampliaran amb la cirurgia robòticailacirurgiaexperimental. Tot això en el marc d’un servei que ha ampliat la seva cartera de serveis, amb subespecialitats pediàtriques quirúrgiques: Urologia Pediàtrica, Cirurgia Digestiva Pediàtrica, Cirurgia Toràcica Pediàtrica i Cirurgia Plàstica Pediàtrica, amb activitat en sis hospitals, que és de referència per a tot el territori provincial i amb especialistes que participen en reunions científiques nacionals e internacionals.

Inscripcions obertes fins el 09 d’octubre.