Entitat / Proveïdor / Empresa – Entidad / Proveedor / Empresa:
Fundació sanitaria Mollet

CIF:
G61289971

Persona responsable de l’oferta – Persona responsable de la oferta:
Gisel Fontanet Cornudella

Email:
cv.rrhh@fsm.cat

Telèfon de contacte – Teléfono de contacto:
935636133

Especialitat – Especialidad:
Adjunt/a del Servei de Cirurgia Plàstica

Àmbit geogràfic – Ámbito geográfico:
Mollet del Vallès Barcelona

Funcions – Funciones:
Sota la dependència de la Cap de servei, els seus àmbits de responsabilitat seràn:

 . Compliment dels objectius generals i específics marcats per la Direcció
 . Activitat tant ambulatòria com quirúrgica pròpia de la seva especialitat
 . Relació i coordinació amb l’equip de Dermatologia i Ginecologia del centre

Podràs realitzar formació continuada amb possibilitat de creixement professional en les diferents àrees de l’especialitat i assistir a cursos i congressos.
Podràs participar activament en les diferents Comissions de l’Hospital i desenvolupar nous projectes

Requisits – Requisitos:
Llicenciat en Medicina i Cirurgia. Especialitat en Cirurgia Plàstica
El/la professional que estem cercant, haurà de complir les següents competències:
 . Compromís
 . Integritat
 . Atenció Centrada en la Persona
 . Rigor i millora continua
 . Aprenentatge i intel·ligència col·lectiva

Condicions – Condiciones:
Tipus de contracte: Indefinit
Jornada: 50% o a convenir segons disposició
Condicions laborals: segons II Conveni Col·lectiu de treball dels Hospitals d’Aguts, Centres d’Atenció Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental concertats amb el Servei Català de la Salut i els complements vinculats a les seves responsabilitats.

Per què treballar amb nosaltres:

. Som un hospital universitari modern, a 15km de Barcelona, amb bona dotació tecnològica i ben comunicat.
. Incorporació a un servei dinàmic, multidisciplinari i jove, no jerarquitzat i amb un excel·lent ambient de treball.
. Oferim continuïtat i estabilitat laboral