Ajut al MIR

Està adreçat als residents que hagin vist reduïts els seus ingressos per un canvi en la seva situació laboral, que els ha motivat la reducció i/o desaparició de les guàrdies hospitalàries.

L’ajut consistirà en la devolució de l’import corresponent a la quota col·legial d’un trimestre.

La documentació requerida per sol·licitar l’ajut és una declaració de responsabilitat on s’informi de la seva situació laboral i còpies de les nòmines on es mostri la reducció d’honoraris.

 

Ajut Cangur

Està adreçat a les unitats familiars de col·legiats, tots dos en actiu i amb fills menors de 12 anys que, durant el tancament de les escoles, es van veure obligats a contractar serveis externs, atesa la impossibilitat de comptar amb l’ajut de familiars directes.

L’ajut consistirà en l’atorgament d’una quantitat única de 500 € per unitat familiar.

La documentació requerida per sol·licitar l’ajut és una declaració de responsabilitat on s’informi de la seva situació laboral així com informar que ha hagut de contractar el servei.