En el fitxer adjunt, en format PDF, trobareu l’alerta farmacèutica 2022086-Caelyx relativa a la Problemes de subministrament del medicament CAELYX PEGYLATED LIPOSOMAL 2 mg/ml CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION, 1 vial de 10 ml (C.N. 674127).

Podeu consultar, aquesta i d’altres alertes informatives a través del web:

http://medicaments.gencat.cat/ca/professionals/seguretat/alertes/

Per a qualsevol informació, podeu adreçar-vos als telèfons següents: 93 227 29 57 o 93 227 29 84.