En un fitxer adjunt, en format PDF, trobareu l’alerta farmacèutica 2023133 relativa a les mesures per minimitzar el risc de síndrome d’encefalopatia posterior reversible (PRES) i de síndrome de vasoconstricció cerebral reversible (SVCR) amb l’administració de medicaments amb pseudoefedrina.

Podeu consultar aquesta i d’altres alertes informatives a través del web:

http://medicaments.gencat.cat/ca/professionals/seguretat/alertes/

Per a qualsevol informació, podeu adreçar-vos als telèfons següents: 93 227 29 57 o 93 556 64 97.