En el fitxer adjunt, en format PDF, trobareu l’alerta farmacèutica 2024034 relativa a la detecció d’un certificat de marcatge CE falsificat de l’empresa GUANZHOU YUESHEN MEDICAL EQUIPMENT.

Podeu consultar aquesta i d’altres alertes informatives a través del web:

http://medicaments.gencat.cat/ca/professionals/seguretat/alertes/

Per a qualsevol informació, podeu adreçar-vos als telèfons següents: 93 227 29 57 o 93 556 64 97.