Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Centre Mèdic CMQR (Reus)

CIF

A-43201649

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Maribel Guillén

Email

mguillen@cmqr.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

639074087

Especialitat - Especialidad

Al·lergologia

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Reus

Funcions - Funciones

Centre Privat
Visitar pacients privats i de mútues

Requisits - Requisitos

Disposició del títol via Mir

Condicions - Condiciones

Contracte Mercantil
Condicions econòmiques a Negociar