Altes col·legials

Col·legiat/daNomData AltaTítol/Especialitat
4306723Maria Ferrero Guillem24/01/2024Cardiologia
4307663Fatima Kassemy El Moussaouy25/01/204Llicenciada en Medicina
4307216Catalin Gobdan BAdea13/02/2024Llicenciat en Medicina
4308198Jhosaidy B. Perez Feli11/01/2024Llicenciat en Medicna
4308203M. de las Mercedes Sanchez Rodriguez24/01/2024Obstetricia i Ginecologia
4308202Irene Tomas Aguilar23/01/2024Llicenciada en Medicina
4308204Alejandro Moya Valdes25/01/2024Llicenciat en Medicina
4308205Caroline Gonzalez Narvaez25/01/2024Llicenciada en Medicina
4308206Jose E. Salgado Siles26/01/2024Llicenciat en Medicina
4308207Julio de Oliveira Granella31/01/2024Llicenciat en Medicina
4308208Claudia M. Esquivel Toro31/01/2024Llicenciada en Medicina
4308209Laura Felipo Balada31/01/2024Llicenciada en Medicina
4308210Laura Mendoza fernandez31/01/2024Llicenciada en Medicina
4308211Mireia Domenech Oller05/02/2024Llicenciada en Medicina
4308212Juan C. Pulido de la Peña06/02/2024Llicenciat en Medicina
4308213Laura Pinedo Cordoba07/02/2024Llicenciat en Medicina
4308214Alex Muñoz Quintela07/02/2024Radiodiagnostico y MFiC

Baixes col·legials

Col·legiat/daNomDataMotiu
4306510Marc Benavent Venavent25/01/2024Trasllat València
4306596M. del Pilar Martinez Lopez12/02/2024Trasllat Barcelona
4306757Alba Martinez Gomez25/01/2024Trasllat València
4307605Francisco J. Somalo Alfaro07/02/2024Trasllat Astúries