Es valorarà:

 • Experiència laboral en centres hospitalaris.
 • Formació complementària pel lloc de treball (indicant hores/crèdits).
 • Polivalència funcional i flexibilitat horària.
 • Iniciativa, dinamisme, capacitat de treball en equip.
 • Coneixements del català parlat i escrit.

Requisits:

 • Titulació de Llicenciat/ada o grau en Medicina i/o Farmàcia i/o Biologia.
 • Especialitat en Anàlisis Clíniques.
 • Títols expedits per una universitat espanyola; o en el seu defecte, degudament homologats pel Ministeri competent.
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM.

Oferim:

 • Contractació temporal a jornada completa més guàrdies, amb perspectives de continuïtat.
 • Remuneració segons Conveni Col·lectiu SISCAT. Carrera professional.
 • Possibilitats de realitzar activitats de formació continuada i actualització professional.
 • Participació en sistemes d’incentivació per objectius.

Les persones interessades hauran de:

1. Registrar-se a http://app.borsadetreball.grupsagessa.cat i introduir totes les dades personals i curriculars
2. Obligatori completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae, totes les titulacions i carta de presentació)
3. Inscriure’s a la convocatòria oberta següent, amb el codi:

LAB 10 20

Termini de presentació de sol·licituds: 15 d’octubre del 2020

Contacte: Joan Romera Ext. 55131

Telèfon: 977 312 228

Email: joan.romera@ginsa.cat

Arxiu PDF amb tota la informació