Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Corporació de Salut del Maresme i la Selva / Hospital Calella

CIF

G62743125

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Laura Clotas

Email

rrhhd@salutms.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

937690201

Especialitat - Especialidad

Anatomia Patològica

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Calella (provincia Barcelona)

Funcions - Funciones

L’especialista en anatomia patològica formarà part de l’equip de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, integrada a la xarxa pública de proveïdors del Servei Català de la Salut, amb més de 1500 professionals, incorporant-se al Servei d’Anatomia Patològica ubicat a l’hospital Comarcal de Calella, formant part d’un equip multidisciplinari amb un bon ambient de treball, amb expectatives de creixement.

La Corporació dona servei a una població de referencia d’uns 195.000 habitants i el Servei d’Anatomia Patològica realitza el diagnòstic, seguiment i estudi de la patologia quirúrgica i citològica, especialment en l’àrea de la patologia mamària, pulmonar, digestiva, ginecològica i urològica, entre d’altres. El professional que s’incorpori realitzarà les activitats pròpies de l’especialitat i participarà en els comitès multidisciplinaris de la Corporació.

Requisits - Requisitos

Es requereix

• Llicenciatura en Medicina

• Especialitat en Anatomia Patològica via MIR o homologació vigent a l’estat espanyol

Es valora

• Els anys d’experiència aportats

• Formació continuada en l’especialitat

Condicions - Condiciones

Contracte laboral de llarga durada (plaça pendent a convocar)

Jornada Completa

Horari de matins amb possibilitat d’horari complementari extra

Condicions laborals en base al III Conveni col•lectiu de treball dels hospitals d’aguts, centres d’atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el Servei Català de la Salut

Incorporació immediata o a determinar amb el candidat/a

En el cas d’estar interessat/da és necessari enviar un currículum vitae actualitzat amb la referència MAP23 abans del 06 d’Octubre del 2023 a: rrhhd@salutms.cat