Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

In Talent Lab

CIF

B67422022

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Dolors Crispi

Email

dcrispi@intalentlab.com

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

661742738

Especialitat - Especialidad

Anatomia Patològica

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Provincia de Girona

Funcions - Funciones

• Elaborar el diagnòstic anatomopatològic final de les mostres rebudes teixidores i fluids orgànics mitjançant l'estudi macroscòpic i microscòpic.

• Generar la informació necessària per prendre decisions en el camp oncològic per estudiar i interpretar-la en forma de marcadors biològics pronòstics i dianes terapèutiques moleculars que són útils de cara a establir un pronòstic i tractament personalitzat.

• Pràctica d'autòpsies clíniques, no només per determinar la causa de la mort dels pacients, sinó també per proporcionar més informació sobre les patologies interrecurrents i els efectes dels tractaments utilitzats durant la progressió de la malaltia.

Requisits - Requisitos

Tenir l'especialitat via MIR, homologada o en tràmit.

Condicions - Condiciones

• Contractació laboral estable a jornada completa com a metge adjunt (1.642

h.)

• Horari matins + guàrdies de 2-3 tardes al mes aprox. + 1 guàrdia en dissabte

cada mes i mig aprox.

• Retribució segons conveni.

• Incorporació a negociar.