Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

In Talent Lab

CIF

B67422022

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Mireia Camps

Email

mcamps@intalentlab.com

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

938723256

Especialitat - Especialidad

Anatomia Patològica

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Tarragona

Funcions - Funciones

Les pròpies de la posició.

Requisits - Requisitos

Es requereix:

Llicenciatura en medicina i títol d’especialista en Anatomia Patològica via Mir o homologat a Espanya.

Es valorarà:

Experiència laboral acreditada com a metge especialista en anatomia patològica.

Formació addicional específica per al lloc de treball. Inclosa experiència si n’hi ha en altres països.

Experiència docent i investigadora.

Condicions - Condiciones

S’ofereix:

Contracte laboral per a la cobertura d’una vacant de naturalesa permanent a jornada completa, amb atenció continuada.

Retribució competitiva segons conveni.

Incorporació immediata.

Possibilitat d’incorporació en activitats docents universitàries i en activitats de recerca.