Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Consorci Sanitari Alt Penedès i Garraf

CIF

Q5856380J

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Marta Blanco

Email

convocatories@csapg.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

938960025

Especialitat - Especialidad

Anestesiologia i reanimació

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Alt Penedès i Garraf

Funcions - Funciones

Cerquem un/a Metge/essa especialista en Anestèsia per incorporar-se al Consorci Sanitari de l’Alt

Penedès i Garraf. El Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf està constituït per l’Hospital Comarcal de

l’Alt Penedès (Vilafranca del Penedès), l’Hospital R. Sant Camil (Sant Pere de Ribes), l’Hospital Sant

Antoni Abat i el Centre d’Atenció Primària de Baix-a-Mar (Vilanova i la Geltrú).

I per què amb nosaltres?

– Trobaràs un bon ambient de treball, formant part d’un equip cohesionat.

– Tindràs un pla de formació continuat al servei.

– Desenvoluparàs les teves funcions en un centre hospitalari que disposen de diversos projectes

de millora del servei, com ara el Projecte d’Ampliació de l’Àrea Quirúrgica.

Requisits - Requisitos

– Acreditació de la titulació de Llicenciat/da en Medicina (homologació i permís de treball en el

cas de professionals extracomunitaris).

– Acreditació de l’especialitat en Anestesiologia i Reanimació via MIR (homologació i permís de

treball en el cas de professionals extracomunitaris).

Es valorarà:

– Capacitat de comunicació, empatia i treball en equip.

Condicions - Condiciones

-Contracte d’Interinatge pendent de convocatòria.

– Retribució salarial segons conveni Sanitat Concertada de Catalunya (SISCAT) – Grup 1.

– Jornada completa (1.688 hores anuals).

– Incorporació immediata.

Període de presentació de candidatures i documentació:

Des del dia següent a la publicació del present anunci fins 15 de abril de 2023.

Mitjà de presentació de la sol·licitud i documentació:

Les persones interessades hauran d’enviar sol·licitud i curriculum vitae a convocatories@csapg.cat,

indicant la referència ANEST_CSAPG_2023