Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

SALUT TERRES DE L’EBRE

CIF

Q4300352D

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

RECURSOS HUMANS

Email

seleccio.hcme.ste@gencat.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

977044838

Especialitat - Especialidad

ANESTESIOLOGIA I REANIMACIÓ

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

MORA D’EBRE

Funcions - Funciones

L’HOSPITAL COMARCAL DE MÓRA D’EBRE CERCA METGE/ESSA ESPECIALISTA EN ANESTESIOLOGIA I REANIMACIÓ

Requisits - Requisitos

Llicenciatura en Medicina i Cirurgia, amb titulació d’Especialista en Anestesiologia i Reanimació.

• Ambdós títols expedits per una universitat espanyola, o en el seu defecte degudament homologats pel Ministeri competent.

• Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM.

Condicions - Condiciones

Es valorarà:

• Experiència laboral com metge/essa especialista en Anestesiologia i Reanimació .

• Formació addicional específica per al lloc de treball (indicant el número d’hores/crèdits).

• Experiència docent i investigadora.

• Coneixements de llengua catalana, oral i escrit.

• Capacitat de treball en equip.

Es busca professional amb actitud creativa, dinamisme, bon/a comunicador/a, orientat/ada a la millora contínua i amb capacitat de treball en equips multidisciplinaris.

S’ofereix:

• Contracte laboral a jornada completa i jornada complementària d’Atenció Continuada (guàrdies de presència física). Flexibilitat organitzativa del treball.

• Remuneració segons Conveni Col·lectiu SISCAT.

• Participació en sistema per a la incentivació, promoció i desenvolupament professional.

• Participació en sistemes d’incentivació per objectius.

Les persones interessades hauran d’enviar la documentació (currículum vitae, titulacions i carta de presentació) a l’adreça de correu electrònic seleccio.hcme.ste@gencat.cat fent constar el codi de la convocatòria: HCME ANE 06 23

Termini de presentació de sol·licituds: 16 de juliol de 2023