Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

In Talent Lab

CIF

B67422022

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Dolors Crispi

Email

dcrispi@intalentlab.com

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

661742738

Especialitat - Especialidad

Anestesiologia

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Provincia de Girona

Funcions - Funciones

• Valoració preoperatoria.

• Monitorització i control intraoperatori.

• Pautes postoperatories.

• Clínica del Dolor. Realització de tractaments mèdics i/o intervencionistes.

• Comunicació amb l'equip de treball, pacients i familiars.

• Consentiment informat.

Requisits - Requisitos

• Títol de medicina general. En cas d'haver-se cursat en un altre país, amb la homologació corresponent.

• Tenir l'especialitat en anestesiologia via MIR o homologada, o en tràmit de homologació si s'ha format en un altre país.

Condicions - Condiciones

• Contractació a jornada completa com a metge adjunt del servei d'anestesiologia i reanimació.

• Retribució segons conveni.

• Formació contínua i carrera professional.

• Incorporació a negociar.

• Programa actiu de formació i reciclatge.