Funcions: Tasques pròpies de l’especialitat dins un entorn hospitalari.

Requisits: Titulació d’especialista en Anestesiologia, Reanimació i Dolor. (Els títols d’especialista obtinguts fora de l’Estat Espanyol hauran de disposar de la corresponent homologació del Ministeri per a considerar-se vàlids).

Oferim: 

  • Contracte interí per vacant fins a la cobertura per convocatòria pública del lloc de treball.
  • Jornada completa 100% en horari a concretar en 4 matins i 1 tarda.
  • Possibilitat de realitzar activitat privada segons disponibilitat horària.

Altres dades d’interès:

  • Bon ambient de treball.
  • Reconeixement de carrera professional d’altres centres, en sis mesos des de l’inici del contracte.
  • Es valorarà conciliació familiar segons entrevista personal.

Contacte: Marta Fité

Telèfon: 937 839 244

Email: mfite@cst.cat

Arxiu PDF amb tota la informació