Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Consorci Sanitari Integral

CIF

Q5856254G

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Selecció

Email

seleccio@csi.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

000000000

Especialitat - Especialidad

Anestèsia

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Barcelona

Funcions - Funciones

Som un equip jove, docent i dinàmic format per més de 60 especialistes en Anestesiologia, Reanimació  i Teràpia del dolor, que atén una població de més de 450.000 habitants a Barcelona Centre i el Baix Llobregat.  Per fer-ho disposem d’un total de 29 quiròfans, sala de Reanimació, diverses unitats de Recuperació postanestèsica, gabinet de proves, consulta externa i Unitat de Teràpia del Dolor distribuïts entre els centres de l’Hospital General de l’Hospitalet, Hospital de Sant Joan Despí i Hospital Dos de Maig. Som Hospital docent universitari i fem docència pre i postgrau. Tenim acreditada la docència MIR per un resident per any i estem en vies d’obtenir l’acreditació d’un segon.

Requisits - Requisitos

Grau en Medicina i especialitat en Anestèsia

Condicions - Condiciones

– L’oportunitat de treballar al Consorci Sanitari Integral, una entitat pública de serveis sanitaris, socials i sociosanitaris, amb més de 3.400 professionals.

– Contracte de llarga durada fins a resolució de convocatòria.

– Jornada completa en torn de matí.

– Incorporació immediata.

– Retribució bruta anual segons conveni SISCAT.