Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Corporació de Salut del Maresme

CIF

G62743125

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Laura Clotas

Email

rrhhd@salutms.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

691435639

Especialitat - Especialidad

Aparell Digestiu

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Calella (Barcelona) i Blanes (Girona)

Funcions - Funciones

El metge/ssa especialista en digestologia realitzarà les consultes externes, endoscòpia intervencionista, diagnòstica i e-consulta de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva; estarà ubicat a l’Hospital Comarcal de Calella atenen a una població de 200.000 habitants en el territori de l'Alt Maresme i La Selva Marítima. L’especialista formarà part d’un equip de treball interdisciplinària de la Corporació, entitat integrada a la xarxa pública de proveïdors del Servei Català de la Salut.

Requisits - Requisitos

Es requereix

• Llicenciatura en Medicina.

• Especialitat en Aparell Digestiu

Es valora

• Els anys d’experiència aportats

• Formació continuada en l’especialitat

Condicions - Condiciones

S’ofereix

• Contracte laboral de llarga durada

• Jornada Completa.

• Horari: matins i /o tardes

• Condicions laborals en base al III Conveni col•lectiu de treball dels hospitals d’aguts, centres d’atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el Servei Català de la Salut.

• Incorporació immediata