Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida

CIF

Q-5855029-D

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Direcció Personal i Desenvolupament Professional

Email

direcciopersonal.lleida.ics@gencat.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

973705221

Especialitat - Especialidad

Aparell Digestiu

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Lleida

Funcions - Funciones

• Plaça vacant amb jornada completa adscrita a la Unitat de Malaltia Inflamatòria Intestinal certificada amb l’aval GETECCU.

• Realització de consulta monogràfica i de patologia digestiva general.

• Realització d’exploracions endoscòpiques rutinàries i rotacions anuals en planta d’hospitalització.

• Activitat de formació continuada (participació en comitès multidisciplinaris, formació acreditada en ecografia intestinal, càpsula endoscòpia i cromoendoscòpia).

• Guàrdies localitzables d’endoscòpia digestiva.

• Incorporació immediata.

Requisits - Requisitos

• Títol d’Especialista d’Aparell Digestiu.

Condicions - Condiciones

Es valorarà:

• Experiència professional.

• Capacitat de treball en equip.

Interessats/des:

Les persones interessades podeu contactar amb la Direcció de Persones i Desenvolupament Professional enviant currículum a direcciopersonal.lleida.ics@gencat.cat o a través del telèfon de contacte 973705221