Altament especialitzada en el “Sector de la Dependència”, (realitzant des de la gestió, serveis i equipaments), som una “Consultora Sociosanitària”, experts en desenvolupament de projectes residencials per a gent gran, (Complexos d’Apartaments per a persones grans amb serveis), realitzant a criteri del client, des de:

  • La creació de la possible cooperativa, (encara que existeixen altres opcions), assessorament i suport en la captació de persones interessades en aquest tipus d’allotjament
  • Localització i oferta de sòl o rehabilitació d’edificis
  • Pla de negoci, estudi de mercat i viabilitat econòmica
  • Projecte arquitectònic i d’ingenieria
  • Execució de projecte/construcció
  • Gestió d’autoritzacions davant l’Administració competent
  • Equipament

Observem la tendència del mercat cap aquest concepte i el desenvolupament d’aquest tipus de “Complexos d’Apartaments per a Persones Grans amb Serveis” destinats a persones majors de 55/60 anys, ja que els estudis demogràfics indiquen que l’any 2020 a Europa hi haurà més de 80 milions de persones majors de 65 anys. Aquest tipus de “Complexos d’Apartaments per a Persones grans amb serveis”, es converteixen per a molts jubilats o pensionistes, en l’alternativa a les residències, ja que disposen dels mateixos serveis i comoditats que una residència, però amb l’avantatge de seguir com a casa seva i disfrutar d’aquesta etapa de la seva vida.

Contacte: Alfredo L. Zornoza Gutiérrez. Oficines: Carrer Camino Real, 163 – 39311 Cartes – Cantabria ESPAÑA Tels. 647 402 940 i 942 819 368 Correu: alfredozornoza@hotmail.com