Unipromel és l’associació espanyola de metges d’exercici lliure, els objectius del qual s’estableixen en la representació i defensa dels interessos professionals, econòmics i de protecció social dels seus associats. En l’actualitat compta amb gairebé 2000 metges associats i altres 3000 que formen part de diverses associacions amb les quals s’han arribat a acords com a col·laboradors.

Unipromel defensa la medicina d’exercici lliure enfront de la posició d’abús dominant dels actors econòmics, no mèdics, que operen en el sector de la Sanitat Privada.

El COMT ha arribat a un acord de col·laboració pel qual Unipromel prestarà tasques d’assessorament en la defensa dels interessos dels metges col·legiats al COMT que exerceixen la medicina en l’àmbit lliure o privat.