Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Hospital de Sant Pau (Barcelona)

CIF

G59780494

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Noelia Pitarque

Email

convocatoriesfacultatius@santpau.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

935565598

Especialitat - Especialidad

CAP CLÍNIC OBSTETRÍCIA (GINECOLOGIA)

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Hospital de Sant Pau (Barcelona)

Funcions - Funciones

 D’acord amb la Direcció del Servei, coordinar l’activitat assistencial, docent i de recerca del

procés obstètric, part i puerperi.

 Responsable de l’àrea d’urgències d’Obstetrícia i Ginecologia

Requisits - Requisitos

 Títol de Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia

 Títol d’especialista en Obstetrícia i Ginecologia

 Experiència mínim de cinc anys en l’exercici de l’especialitat

 Experiència professional en assistència, docència i recerca

Condicions - Condiciones

 Categoria: la que correspongui per aplicació de la Carrera Professional

 Contractació indefinida jornada completa

 Les condicions de contractació i remuneració es regularan per contracte laboral i s’ajustaran a les normes establertes a l’Hospital per al personal facultatiu.

 L’encàrrec com a Cap Clínic és per 4 anys renovables

Més informació a l'enllaç: https://santpau.csod.com/ux/ats/careersite/4/home?c=santpau&cfdd[0][id]=201&cfdd[0][options][0]=138&lang=es-ES#/