Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Consorci Hospitalari de Vic

CIF

Q5856102H

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Eli Font

Email

seleccio@chv.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

936939262

Especialitat - Especialidad

Cap de Servei de Diagnòstic per la Imatge

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Osona

Funcions - Funciones

Cap de Servei de Diagnòstic per la Imatge

Requisits - Requisitos

Es requereix:
• Titulació d’especialista preferentment via M.I.R.
• Experiència professional en el context hospitalari.
• Disponibilitat per a la mobilitat entre els diferents centres de treball.

Es valorarà:
• Formació específica en temes de gestió hospitalària i clínica.
• Experiència en l’exercici de funcions de comandament i lideratge d’ equips.
• Títol de doctor.
• Aspectes en àrea de transferència del coneixement: activitats de recerca, activitats de docència.
• Coneixement d’anglès (certificació).

Condicions - Condiciones

S’ofereix:
• Contractació indefinida a jornada completa al CHV.
• Retribució fixa mes variable per objectius.
• Línies obertes de col·laboració amb la Universitat de Vic-UCC i la Facultat de Medicina per l’exercici docent.
• Recerca amb finançament públic i privat.
• Formació continuada.

Enviar currículum i documentació acreditativa, abans del 13 de març al
SERVEI DE SELECCIÓ del Consorci Hospitalari de Vic,
C/ Ronda Camprodon núm.4, edifici C. 08500 VIC. Tef. 93 693 92 62
e-mail: seleccio@chv.cat
web: http://www.chv.cat/consorci/treballa-amb-nosaltres/convocatories/