Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

FUNDACIÓ SALUT EMPORDÀ

CIF

G17029810

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

VANESSA DIAZ PEREZ

Email

vmdiaz@salutemporda.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

972677457

Especialitat - Especialidad

CARDIÒLEG/OGA – HOSPITAL DE FIGUERES

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

FIGUERES

Funcions - Funciones

El Servei de Cardiologia de l’Hospital de Figueres està format per la Unitat d’Insuficiència

Cardíaca (UIC) i la Unitat de Fibril·lació Auricular.

Des del servei es realitzen proves d’Ecocardiograma transtoràcic, Ecocardiograma d’estrès

farmacològic, Prova d’esforç convencional, Holter cardíac 24h, Tilt-test, Cardioversió elèctrica.

Els cardiòlegs de l'equip tenen una àmplia experiència professional, participen activament en

projectes de recerca, investigació clínica i epidemiològica, i en treballs multicèntrics. També

realitzen tasques de docència, amb formació d'estudiants de medicina, de Metges Interns

Residents (MIR) i de postgrau.

Requisits - Requisitos

ES REQUEREIX:

– Metge/ssa especialista en Cardiologia.

– Segons normativa legal, se sol·licitarà aportar el Certificat de delictes sexuals conforme no

consten antecedents.

ES VALORARÀ:

– Especialitat via MIR o títol homologat.

– Perfil i experiència professional.

COMPETÈNCIES

– Bona relació interpersonal

– Capacitat de treball en equip

– Flexibilitat i capacitat per ajustar-se a noves situacions o reptes

– Interès per l’atenció al pacient, prioritzant la seguretat i qualitat assistencial, per garantir

la millor experiència del pacient, propòsit essencial de la nostra institució.

Condicions - Condiciones

– Contracte temporal de 1 any + INDEFINIT a jornada completa (1688 hores anuals)

– Retribució competitiva i carrera professional segons conveni del SISCAT

– Programa actiu de formació continuada i actualització professional

– Cultura de treball positiva i col·laborativa

– Excel·lent oportunitat professional en un bon ambient de treball i un entorn d’alta

qualitat de vida