Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Consorci Sanitari de l’Alt Penedès i Garraf

CIF

Q5856380J

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Àrea Desenvolupament – Marta Blanco

Email

convocatories@csapg.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

938960025 (ext. 3072)

Especialitat - Especialidad

Cardiologia

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Alt Penedès i Garraf

Funcions - Funciones

Cerquem un/a Metge/essa especialista en Cardiologia clínica per incorporar-se al Consorci Sanitari

de l’Alt Penedès i Garraf. El Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf està constituït per l’Hospital Comarcal

de l’Alt Penedès (Vilafranca del Penedès), l’Hospital R. Sant Camil (Sant Pere de Ribes), l’Hospital Sant

Antoni Abat i el Centre d’Atenció Primària de Baix-a-Mar (Vilanova i la Geltrú).

I per què amb nosaltres?

– Som un Consorci públic amb 280 llits d’hospitalització d’aguts i 170 d’hospitalització d’atenció

intermèdia. Tenim 12 llits d’UCI, 2 TAC’s i 2 RNM.

– Disposem d’un servei de cardiologia amb 8 especialistes en cardiologia, amb un projecte de

creixement d’aquest.

– Podràs desenvolupar les teves habilitats professionals amb opció a implantar marcapassos.

– Disposem de gabinets d’exploracions (ecocardiograma transtoràcic, transesofàgica, Holter,

ergometria, cardioversions, test de flecaïnida), així com d’hospital de dia per a l’administració

de ferro ev., levosimendan. A més, segons les teves inquietuds professionals podràs ampliar la

teva trajectòria, com participar en la unitat especifica de cardiooncogia.

– Fem una ferma aposta per la recerca i la innovació; els i les nostres professionals actualment

estan participant en 40 estudis i tenim diversos projectes d’innovació en marxa.

– La docència és un punt clau per a nosaltres; estem associats a la Universitat de Barcelona i

treballem en col·laboració amb altres universitats. Oferim places MIR d’algunes especialitats i

tenim com a objectiu incrementar l’oferta en d’altres.

– Trobaràs un excel·lent ambient de treball.

– Possibilitat de flexibilitat horària i de dedicació en funció del compromís i la implicació.

– Els nostres centres estan situats pròxims a Barcelona i es troben ben comunicats, tant amb

transport públic com amb vehicle privat.

Requisits - Requisitos

– Acreditació de la titulació de Llicenciat/da en Medicina (homologació i permís de treball en el

cas de professionals extracomunitaris).

– Acreditació de l’especialitat en Cardiologia via MIR (homologació i permís de treball en el cas

de professionals extracomunitaris)

Es valorarà:

– Capacitat de comunicació, empatia i treball en equip.

Condicions - Condiciones

– Contracte d’Interinatge pendent de convocatòria.

– Retribució salarial segons conveni Sanitat Concertada de Catalunya (SISCAT) – Grup 1.

– Jornada completa (1.688 hores anuals).

– Incorporació immediata.

Període de presentació de candidatures i documentació:

Des del dia següent a la publicació del present anunci fins 9 de maig 2023.

Mitjà de presentació de la sol·licitud i documentació:

Les persones interessades hauran d’enviar sol·licitud i curriculum vitae a convocatories@csapg.cat,

indicant la referència CARDIO_CSAPG_2023