Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

In Talent Lab

CIF

B67422022

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Dolors Crispi

Email

dcrispi@intalentlab.com

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

661742738

Especialitat - Especialidad

Cardiologia

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Provincia de Girona

Funcions - Funciones

• Cardiologia Clínica: visites en atenció ambulatòria, atenció de pacients d'urgències i hospitalització.

• Realització de proves no invasives: ecocardiogrames transtoràcics, ecoDoppler troncs supraaòrtics, Holter ECG, proves d'esforç convencionals, prova de taula basculant i cardioversions elèctriques programades.

• Coneixements de Cardiologia Clínica i, especialment, en Insuficiència Cardíaca.

Requisits - Requisitos

REQUISITS:

• Tenir l'especialitat via MIR, homologada o en tràmit de homologació a Espanya.

ES VALORARÀ:

• Experiència en l'especialitat.

Condicions - Condiciones

• Contractació laboral indefinida a jornada completa (1668 h/a).

• Sou segons conveni II Conveni Col·lectiu de Treball dels Hospitals d'Aguts, Centres d'Atenció Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental, concertats amb el Servei Català de la Salut.

• Programa actiu de formació continuada i reciclatge.