Es valorarà:

  • Experiència laboral com metge/essa en l’àmbit hospitalari.
  • Experiència laboral acreditada com a especialista en cardiologia.
  • Formació i experiència laboral en cardiopaties congènites i en imatge cardíaca avançada (TAC, CMR).
  • Formació addicional específica per al lloc de treball.
  • Experiència docent i investigadora.

Es busca professional amb iniciativa, dinamisme, bon/a comunicador/a, orientat/ada a la millora contínua i amb capacitat de treball en equip.

Requisits:

  • Llicenciatura en Medicina i Cirurgia i titulació d’especialista en Cardiologia.
  • Ambdós títols expedits per una universitat espanyola o en el seu defecte, degudament homologats pel Ministeri competent.
  • Coneixements del català parlat i escrit.
  • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM

Oferim:

  • Contracte laboral temporal a jornada completa

Les persones interessades hauran de:

1. Registrar-se a http://app.borsadetreball.grupsagessa.cat i introduir totes les dades personals i curriculars
2. Obligatori completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae, totes les titulacions i carta de presentació)
3. Inscriure’s a la convocatòria oberta següent, amb el codi:

HUSJ CARDIO 05 20

Termini de presentació de sol·licituds: 30 de juny de 2020

Contacte: Dr. Josep Ma Alegret (Responsable del Servei de Cardiologia de l’Hospital Universitari Sant Joan Reus)

Telèfon: 977 310 300 Ext: 51430

Email: joan.romera@ginsa.cat

Arxiu PDF amb tota la informació