Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

SALUT/SALUT SANT JOAN DE REUS – BAIX CAMP

CIF

Q4300351F

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Joan Romera

Email

joan.romera@salutsantjoan.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

977308512

Especialitat - Especialidad

CARDIOLOGIA

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

REUS

Funcions - Funciones

Es valorarà:
• Títol metge/essa especialista en cardiologia en procés de homologació per el Ministeri competent.
• Experiència laboral en l’àmbit hospitalari com assistencial.
• Experiència laboral acreditada com metge/essa especialista en cardiologia.
• Formació addicional específica per al lloc de treball, inclòs de l’especialitat en altres països (indicant hores).
• Experiència docent i investigadora.

Es busca professional amb iniciativa, dinamisme, bon/a comunicador/a, orientat/ada a la millora contínua i amb capacitat de treball en equips multidisciplinaris.

Requisits - Requisitos

• Llicenciatura en Medicina i Cirurgia i titulació de Metge/essa especialista en Cardiologia.
• Ambdós títols expedits per una universitat espanyola; o en el seu defecte, degudament homologats pel Ministeri competent.
• Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM

Condicions - Condiciones

S’ofereix:
• Contracte laboral temporal a jornada completa.
• Incorporació immediata.


Les persones interessades hauran de:
1. Registrar-se a https://appborsadetreball.hospitalsantjoan.cat i introduir totes les dades personals i curriculars
2. Obligatori completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae, titulacions i carta de presentació).
3. Inscriure’s a la convocatòria oberta següent, amb el codi:

MA CARDIO 08 22

Termini de presentació de sol•licituds: 31 de desembre de 2022

Telèfon de contacte: 977310300 Extensió: 51430 Dr. Josep Mª Alegret (Cap Clínic del Servei de Cardiologia de l’Hospital Universitari Sant Joan Reus)