Si vol tramitar el seu Carnet de Metge Col·legiat online cliqui aquí .

Què és?

Les noves aplicacions de l’anomenada informàtica sanitària, com la recepta electrònica, la història clínica compartida o el testament vital, plantegen escenaris nous per a les institucions professionals com l’OMC, que ha de reaccionar davant d’aquests reptes tan importants per poder seguir complint les seves funcions de regulació dels professionals.

Ser el referent en aquest sector i en la posada en marxa de solucions a aquests reptes perquè els professionals puguin fer front amb solvència és el mecanisme que assegura a l’OMC continuar exercint el seu paper regulador en la nova era digital amb independència.

D’altra banda, donada la gran sensibilitat de la informació de salut, la necessitat de seguretat és especialment elevada, tant pel deure de secret professional del metge com per la pressió de l’accés – no sempre desitjable – a la informació sense control. En aquest sentit, s’ha de considerar la certificació electrònica professional un element essencial per a la construcció de serveis digitals de confiança.

El carnet de metge col·legiat amb certificat digital i signatura electrònica es converteix, d’aquesta manera, en una solució creada per i per als metges, una clau d’accés universal, segura i fiable als serveis sanitaris que permet, a més, el desenvolupament de nous serveis, amb el ple respecte dels drets dels pacients.

Avantatges

El nou carnet de metge col·legiat permetrà:

 • Certificar la condició de metge, especialitats i competències professionals en els àmbits presencials i electrònics.
 • Protegir la intimitat i les dades personals dels pacients i dels professionals.
 • Protegir el secret de les informacions del negoci.
 • Garantir l’autenticitat de la informació sanitària.
 • Garantir la mobilitat de professionals i pacients.
 • Accedir de forma segura i controlada a la informació sanitària.
 • Accedir de manera segura a aplicacions telemàtiques com la recepta electrònica, la història clínica informatitzada o el testament vital.
 • Realitzar intercanvis assegurances i controlats de la informació sanitària.
 • Relacionar a distància amb les administracions públiques, socis, proveïdors i pacients.
 • Assegurar la possibilitat d’explotació de la informació sanitària.
 • Conservar i custodiar la informació sanitària.
 • Permetre la lliure circulació de professionals i reconeixement a Europa i Estats Units en un futur molt proper.

Totes aquestes garanties redunden en garanties per als ciutadans i prestigien el paper de les organitzacions professionals:

 • Accés universal als serveis sanitaris sense importar el lloc de residència.
 • Agilització de tràmits que anteriorment requerien presentar-se personalment.
 • Fiabilitat de les dades dels professionals i seguretat en l’accés a la informació confidencial.
 • Majors nivells de confiança dels pacients en el sistema sanitari i en la relació metge-pacient.

Com aconseguir-ho?

Els Col·legis Oficials de Metges són les corporacions encarregades del registre i ordenació dels professionals en la vida presencial. Aquest paper de registre ha de continuar sent regulat pels Col·legis en el marc de l’e-salut a través de la gestió i distribució del nou carnet de metge col·legiat. Demani-ho al seu Col·legi: tramits@comt.cat o via online .