Curs de català inicial per a personal sanitari

Ets personal sanitari resident que no parla català o que el parla amb dificultats? Millora la relació relació oral directa amb els teus pacients.

L’objectiu d’aquest curs és comprendre i utilitzar expressions quotidianes i frases senzilles per satisfer les primeres necessitats comunicatives pròpies de l’àmbit sanitari, especialment les que es produeixen entre el personal sanitari i pacient a més d’entendre que l’atenció lingüística forma part de la bona atenció a l’usuari.