El COMT ofereix tot un seguit de serveis i avantatges per als col·legiats i els seus familiars ens els àmbits personal i professional. Serveis que van des d’assegurances, productes bancaris, serveis tecnològics i informàtics, jurídics o assessoria fiscal i laboral. També s’ofereixen descomptes i avantatges en empreses i firmes comercials de diferents sectors.