Quaderns de la Bona Praxi

Quadern 32: Contencions. Quadern 31: L'abordatge mèdic de la violència envers les dones i llurs...