Metge amb discapacitat

 

Definició

Ajut econòmic de pagament mensual i renovable anualment, destinat a atendre les necessitats bàsiques de...