Metge amb discapacitat

  Definició Ajut econòmic de pagament mensual i renovable anualment, destinat a atendre les necessitats...