Orfe amb discapacitat

  Definició Ajut econòmic de pagament mensual i renovable anualment, destinat a sufragar les despeses...