Orfe major de 60 anys

 

Definició

Ajut econòmic de pagament mensual i renovable anualment, destinat a sufragar les necessitats...