Orfe major de 60 anys

  Definició Ajut econòmic de pagament mensual i renovable anualment, destinat a sufragar les necessitats...