Suport econòmic per a l’adaptació de la llar o ajudes tècniques

 

Definició

Ajut econòmic destinat a sufragar la despesa per l'adquisició de determinats productes de suport per...