Suport econòmic per a l’adaptació de la llar o ajudes tècniques

  Definició Ajut econòmic destinat a sufragar la despesa per l'adquisició de determinats productes de...