Suport al MIR

 

Reducció de la quota col·legial.

Ajut econòmic pel trasllat d'habitatge o lloguer, un cop el MIR...